Eerste boring in Kilangala (TNZ) geslaagd!  WATER

Wat een prachtig bericht!!  Aron Simae, hoofd van de missiepost Kilangala heeft na de cursus in Oktober (zie nieuwsbericht 30 Oktober 2023) nu in zijn eigen woonplaats Kilangala in West Tanzania  de eerste boring naar water verricht met de door Water for Everyone geleverde boorinstallatie! Dankzij uw giften en donaties. En de hulp van boormeester Jelmer Horenga.

Er komt maar liefst 1000 liter water per uur uit de bron dat met een door zonne energie aangedreven dompelpomp wordt opgepompt. Geheel duurzaam.

Geweldig nieuws voor de regio waar nu meerdere bronnen kunnen worden aangeboord. Er staan tien boringen op het program voor de komende tijd.

Proficiat voor de helden in Kilangala. Op de foto rechts Simon en Ezechiel, de leerlingen van Aron die gedrieën op onze cursus zijn geweest in Moshi Oktober 2023. Er zijn maar een paar foto's beschikbaar.

Een korte video van deze boring.  https://www.youtube.com/watch?v=X2_glol44KY


Lions Club Wolvega steunt Water for Everyone met maar liefst 2500 Euro!

Lionsclub Wolvega e.o. organiseerde dit jaar 11de editie van de jaarlijkse Silverlegrally, waarbij de opbrengst ieder jaar naar goede doelen gaat. Dit jaar had men gekozen om de projecten van  Water for Everyone te steunen met de opbrengst van de Rally. Een super bedrag werd er opgehaald. Alle deelnemers, rijders en organisatoren worden bij deze hartelijk bedankt!! Lambert Smit, een van de rijders, nam de cheque namens ons in ontvangst. Hartelijk dank daarvoor. Hier kunnen we weer verder mee.

 


Carrierebeurs Hogeschool Van Hall Larenstein.  Deelnemers van de beurs schenken ons 336 Euro, waarvoor hartelijk dank!!

Op 14 maart j.l. werd in Leeuwarden op de Hogeschool Van Hall Larenstein een druk bezochte carrieredag gehouden waarbij het bedrijfsleven zich als potentiele werkgevers presenteerden aan studenten. Tijdens de dag werd ook aandacht besteed aan het werk van Water for Everyone. De standhouders deden gezamenlijk een gift t.w.v.   336,00  Euro aan onze stichting.  Waarvoor hartelijk dank.

Nieuwsbrieven

Nieuws Water For Everyone December 2023
PDF – 984,1 KB 210 downloads

Lions Club Wolvega steunt Water for Everyone ook in 2024!

Lionsclub Wolvega e.o. organiseert dit jaar 11de editie van de jaarlijkse Silverlegrally, waarbij de opbrengst ieder jaar naar goede doelen gaat. Dit jaar heeft men gekozen om de projecten van  Water for Everyone te steunen met de opbrengst van de Rally. Een super mooie dag gewenst voor alle rijders!!

Nieuwsbrief per mail?

Wilt u jaarlijks een nieuwsbrief ontvangen? 

Vul dan het contactformulier in onder het tabje Contact o.v.v. nieuwsbrief.


Op bovenstaande foto de boorstelling bij de eerste boring naar water bij de school  in Kikavu.

Drinkwater voor Mwangaza school in Kikavu Village Tanzania.

30 okt 14:17 uur

Afgelopen week door een team van stichting Water for Everyone een succesvolle cursus boren naar grondwater verzorgd in Moshi, Tanzania. Een prachtig begin voor een groep leergierige Tanzaniaanse deelnemers. De eerst geboorde bron geeft 600 liter drinkwater per uur voor de Mwangaza Pre & Primary school, een kleine school in Kikavu village. De boorstelling links op de foto zal door lokale technici worden ingezet voor kleine boringen op het platteland in west Tanzania.

Links en hier onder de nieuwe watertap direct na installatie. Rechts : Inmiddels is de waterpomp beschermd door beton en deksel, zie rechts. 

Op de foto's:  hierboven links de groep met de 5 boor cursisten Hans, Freddy, Sander, Jelmer, Aron, Leo, Ezekiel and Simon.  Foto rechts Aron, Simon en Ezekiel aan het boren naar water voor een boer nabij de Mwangaza Pre & Primary school in Kikavu. De kinderen kijken samen met Leo Groendijk in spanning toe hoe er naar drinkwater wordt geboord. 


Taxi NOF Kollumerzwaag steunt project boren in Tanzania

16 okt 13:47 uur

Taxi NOF sponsort Water for Everyone door het transport naar Schiphol van boormaterialen en bagage te verzorgen tegen een gereduceerd tarief.

Hartelijk dank aan Taxi NOF. Deze eenmalige actie zorgt er mede voor dat we in de week van 20 - 28 Oktober een boortraining kunnen geven bij een lagere school in Moshi Tanzania. We hopen aan het einde van die week een waterbron op te kunnen leveren aan de school. 

De school is MWANGAZA ENGLISH MEDIUM PRE AND PRIMARY SHOOL
ADDRESS P.O.BOX 451,HAI KILIMANJARO.

 

Boren naar water in Kilangala eo (Tanzania)

30 mei 2022 19:21 uur

Voor de lokale boeren in Kilangala en omgeving gaan we proberen te boren naar voldoende grondwater. De afhankelijkheid van regenwater is groot en daardoor dreigen oogsten te mislukken. Om de boeren meer zekerheid te bieden voor goede opbrengsten gaan we in Kilangala en omstreken proberen te boren naar diep grondwater. M.b.v. hulp door advies van firma REMON waterbehandeling uit Marum is een kleine mobiele boorinstallatie aangekocht die op dit moment onderweg is naar Dar es Salaam. Het is een proces van leren en ervaring opdoen met de techniek van het boren naar water. Hiernaast een afbeelding van aangeschafte de grondwater boorinstallatie. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een donatie van de diaconie van PKN Burum. Een cursus boren staat op het programma voor October 2023.

de grondwater boorinstallatie

Nieuwe drinkwater tappunten in Kilangala, Tanzania

8 jul 2022 19:20 uur

Afgelopen maand is de laatste hand gelegd aan de aanleg van een 6 tal nieuwe drinkwater tappunten in het oostelijk deel van het dorp Kilangala (mission).

In het voorjaar zijn twee nieuwe stenen opslag tanks gemetseld en een opvangbassin bij een nieuw gevonden bron in het dorp. Het water uit die bron wordt nu gebruikt voor de watervoorziening in Kilangala.

De westelijke bron van het dorp gaf niet voldoende water en derhalve is een paar jaar geleden het besluit genomen een nieuwe waterbron te ontsluiten en te gebruiken.

Water for Everyone heeft de materialen gesponsord en de eigen bevolking heeft het werk uitgevoerd.

12 Juni j.l. was er een feestelijke opening van een van de nieuwe tap punten door de voorzitter van Water for Everyone, Leo Groendijk. Leo was samen met zijn vrouw Stien en dochter Trynke en haar vriendin Mercedes op bezoek in het dorp. Naast de drinkwater zaken zijn er ook een paar korfbal clinics gegeven door Stien en Trynke.

Het dorp kan nu beschikken over voldoende drinkwater en er wordt gewerkt aan uitbreiding van het distributiesysteem zodat ook beide scholen in het dorp voldoende water kunnen tappen.   

Op de foto rechtsboven wordt de eerste emmer water getapt in het bijzijn van de dorpsbewoners. Links het hoofd van de missie post Aron.

Gehele drinkwatervoorziening Kilangala gereed!!

13 apr 2022 17:45 uur

Na het bouwen van een extra opslagtank voor drinkwater is er afgelopen jaar ook gewerkt aan het bouwen van twee nieuwe tanks voor het oostelijke deel van het dorp Kilangala.de laatste getoond op de foto hier onder. Een nieuwe waterbron geeft genoeg water om het oostelijk deel van het dorp van veilig en voldoende drinkwater te voorzien.

Leerlingen van de technische school en de eigen bevolking samen hebben twee nieuwe stenen watertanks gemetseld van eigen gemaakte baksteen. De voorziening is bijna klaar en deze zomer gaan we op bezoek in het dorp en kunnen we hopelijk de nieuwe tapkranen in bedrijf stellen.

Nieuwe materialen voor praktijkonderwijs in Sumbawanga

14 apr 2022 20:49 uur

Afgelopen jaar is er een container met houtbewerking gereedschap naar Kilangala verzonden. Een deel van de container was gereserveerd voor nieuwe leermiddelen voor de ARSS school in Sumbawanga, een uur rijden vanaf Kilangala.

Op school wordt nu praktijkles gegeven in Scheikunde, Biologie en Natuurkunde. Een deel van de leermiddelen is reeds in gebruik maar deze zomer gaat Leo Groendijk voor Water for Everyone samen met zijn vrouw Stien Kooistra naar Sumbawanga om daar het resterende deel uit te pakken, te installeren en de leraren trainen in het gebruik. De nadruk zal liggen op toepassing van de leermiddelen in het onderwijs op het terrein van water, milieu en energie.

Water leren analyseren en beoordelen op kwaliteit, water behandelen, energie opwekken met zonne energie en aandacht voor hygiene en sanitatie. Hergebruik van materialen en het verwerken van afval.

Op de foto een aantal leerlingen en leraren met een deel van de nieuwe leermiddelen aan het werk. Toppers die aan een gezonde en duurzame ontwikkeling werken van Tanzania.

 

 

Wateropvang Kilangala gerepareerd

Met kerst 2019 t is door hevige regenval de drinkwatervoorziening nabij de bron in Kilangala ernstig beschadigd. Leidingen en veel  grond en dikke rotsblokken zijn grotendeels weggespoeld. De waterbron was bijna geheel dicht gespoeld met rotsblokken en zand. Eind september 2020 is door de bevolking, met steun van Water for Everyone en het ZZg de zaak hersteld en verstevigd. Veel met gaas, ijzeren staven en stortsteen. Samen zijn we sterk.