Stichting Water for Everyone is opgericht in 2010 door initiatiefnemer Leo Groendijk. Leo, van beroep docent Watertechnologie, wilde zijn kennis en ervaring graag gebruiken en delen met mensen in ontwikkelingslanden om daar mensen te kunnen helpen m.b.t. drinkwater en sanitatie.

Het doel is als volgt omschreven: 

"het bieden van hulp, alsmede het meewerken aan duurzame projecten op het gebied van schoon drinkwater & sanitaire voorzieningen, aan de bevolking, ongeacht hun nationaliteit en religie, in ontwikkelingslanden of landen die getroffen zijn door natuurrampen of interne conflicten (burgeroorlogen)".

(genoemde doelstelling geformuleerd in de statuten van de stichting, opgemaakt in maart 2010, Zie Pdf bestand onder aan deze pagina).

Water for Everyone werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wil je meehelpen? Klik dan hier voor onze contactgegevens en neem contact met ons op.

Het bestuur bestaat uit:

Leo Groendijk, Cantecleer 51, 9291 AR  Kollum, , voorzitter  en penningmeester a.i.

Peter Rus,  De Spil 8, Buitenpost, secretaris en algemeen bestuurslid,

Vacature, penningmeester(esse)

 

De inkomsten voor Stichting Water for Everyone bestaan uit uw giften en donaties. Daarnaast worden af en toe goederen gedoneerd zoals bijv afgedankte of overtollige meubels, laboratorium apparatuur en schoolspullen. Tevens worden sommige projecten ondersteund vanuit andere fondsen. 

De ingekomen gelden worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en behalen van onze doelstelling. Organisatiekosten worden ook vanuit deze gelden betaald. Organisatiekosten zijn bijv. portokosten, accountantskosten, telefoonkosten, reiskosten en voorlichtingsmateriaal of het onderhouden van website etc.

Stichting Water for Everyone werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen personen in loondienst. De bestuurders (allen vrijwilligers) van Stichting Water for Everyone ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten t.b.v. correspondentie (portokosten) en reis- en verblijfskosten t.b.v. projectwerk voor doelstellingen worden wel vergoed.

 

Beleidsplan

Beleidsplan is een prachtig woord. We hebben niet iemand in ons midden die zich met het schrijven van beleidsplannen bezig houdt. Dat spijt ons maar we hebben daarentegen wel een beleid. In het kort komt het er simpelweg op neer dat we ons doel willen nastreven. In iedere geval, samen met anderen, nuttige dingen doen waarvan we denken dat die water en sanitatie problemen oplossen. Met daarbij de nadruk op voorlichting, onderwijs, training en low cost oplossingen.

 

Statuten Water for Everyone (2010)

Hieronder het PDF- bestand met de statuten van de stichting opgemaakt in 2010.

STAT Totaal
PDF – 1,1 MB 33 downloads

 

Jaarrekening 2021

Hieronder treft u de meest recente jaarrekening aan van de stichting.   Opgemaakt door  Schotanus Administratie & Adviesbureau te Kollum.

 

Jaarrek 2021 Wf E
PDF – 266,2 KB 38 downloads