Stichting Water for Everyone is opgericht in 2010 door initiatiefnemer Leo Groendijk, van beroep docent Watertechnologie op Hogeschool Van Hall Larenstein, Leo wil, samen met de andere vrijwilligers Peter Rus en Sander Buisman, zijn kennis en ervaring op het gebied van water en sanitatie graag gebruiken en delen met mensen in ontwikkelingslanden om daar te kunnen helpen met het voorhanden hebben van genoeg, veilig drinkwater en goede sanitatie.

Het doel is als volgt omschreven: 

"het bieden van hulp, alsmede het meewerken aan duurzame projecten op het gebied van schoon drinkwater & sanitaire voorzieningen, aan de bevolking, ongeacht hun nationaliteit en religie, in ontwikkelingslanden of landen die getroffen zijn door natuurrampen of interne conflicten (burgeroorlogen)".

(genoemde doelstelling geformuleerd in de statuten van de stichting, opgemaakt in maart 2010, Zie Pdf bestand onder aan deze pagina).

 

Water for Everyone is een vrijwilligers organisatie. Wil je meehelpen in bijvoorbeeld fondsenwerving? Klik dan hier voor onze contactgegevens en neem contact met ons op.

Het bestuur bestaat uit:

Leo Groendijk, , voorzitter  en penningmeester a.i.

Peter Rus,  secretaris en algemeen bestuurslid,

Vacature, penningmeester(esse)

 

Sander Buisman, werkt mee als niet bestuurslid als algemeen vrijwilliger 

 

De inkomsten voor Stichting Water for Everyone bestaan uit uw giften, legaten  en/of  donaties. Daarnaast worden af en toe bruikbare goederen gedoneerd zoals bijv afgedankte of overtollige meubels, laboratorium apparatuur en schoolspullen. Tevens worden sommige projecten ondersteund vanuit andere fondsen. 

De ingekomen gelden worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en behalen van onze doelstelling. Organisatiekosten worden ook vanuit deze gelden betaald. Organisatiekosten zijn bijv. portokosten, accountantskosten, telefoonkosten, reiskosten en voorlichtingsmateriaal of het onderhouden van de website etc.

Stichting Water for Everyone werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen personen in loondienst. De bestuurders (allen vrijwilligers) van Stichting Water for Everyone ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten t.b.v. correspondentie (portokosten) en reis- en verblijfskosten t.b.v. projectwerk voor doelstellingen worden wel vergoed.

 

Beleidsplan

Beleidsplan is een prachtig woord. We hebben niet iemand in ons midden die zich met het schrijven van beleidsplannen bezig houdt. Dat spijt ons maar we hebben daarentegen wel een beleid. In het kort komt het er simpelweg op neer dat we ons doel willen nastreven. In iedere geval, samen met anderen, nuttige dingen doen waarvan we denken dat die water en sanitatie problemen oplossen. Met daarbij de nadruk op voorlichting, onderwijs, training en low cost oplossingen.

 

Statuten Water for Everyone  (versie 2010)

Hieronder het PDF- bestand met de statuten van de stichting opgemaakt in 2010.

STAT Totaal
PDF – 1,1 MB 240 downloads

 

Jaarrekening 2022

Hieronder treft u de meest recente jaarrekening aan van de stichting.   Opgemaakt door Schotanus Administratie & Adviesbureau te Kollum.

 

Jaarrek 2022 Word Website
PDF – 151,1 KB 215 downloads