Steun ons werk

Het werk van Water for Everyone is alleen mogelijk met steun van donateurs. Elke Euro is voor ons belangrijk. Water for Everyone kan haar doel niet verwezenlijken zonder uw steun. U kunt Water for Everyone steunen door zelf een gift over te maken op:

IBAN:      NL13 INGB 000 425 12 96

 t.n.v. Stichting Water for Everyone te Kollum (Fr)

We zijn blij met de kleinste bijdrage.

Giften aan Water for Everyone zijn aftrekbaar van uw inkomen. We hebben een ANBI erkenning van de belastingdienst.

Wenst u een "Overeenkomst Periodieke gift in geld" t.b.v. uw belastingaangifte?  Deze kunt u hier onder downloaden, invullen en opsturen.

 

Overeenkomst Period Gift In Geld
PDF – 244,6 KB 204 downloads

We komen graag naar u toe om iets over ons werk te vertellen

Wit u eens wat meer horen over het werk van Water for Everyone? We komen graag bij u langs en kunnen middels foto's en/of filmpjes iets van ons werk laten zien. Bel of mail even voor het maken van een afspraak. U kunt een specifiek project steunen waarvan u de resultaten van tijd tot tijd kunt zien.