Water for Everyone is een non-profit organisatie gevestigd te Kollum met als voornaamste doel mensen, in met name ontwikkelingslanden, in staat te stellen toegang te hebben tot voldoende, veilig en schoon drinkwater. Is dat geen recht voor iedereen? 

Zie ook de statuten van de stichting, opgericht in 2010.

We voeren projecten uit samen met lokale organisaties in diverse ontwikkelingslanden. Met onze meerjarige projectmatige aanpak laten we iedereen op een eerlijke manier profiteren van voldoende en schoon en veilig drinkwater.

Alle projecten zijn alleen mogelijk gemaakt met de steun van donateurs en diverse sponsoren.