Water for Everyone

Water for Everyone is een non-profit organisatie gevestigd te Kollum met als doel mensen in met name ontwikkelingslanden in staat te stellen toegang te hebben tot voldoende, veilig en schoon drinkwater. Zie ook statuten.

We voeren projecten uit samen met lokale organisaties in diverse ontwikkelingslanden. Met onze meerjarige projectmatige aanpak laten we iedereen op een eerlijke manier profiteren van voldoende en schoon en veilig drinkwater.